15. Bart Schulpen

Betrokken en sociaal

Bart Schulpen
Bart Schulpen

Wie ben ik en wat doe ik:

In mijn dagelijks leven ben ik automonteur. Als vrijwilliger bij de EHBO vereniging Susteren sta ik regelmatig op evenementen en als secretaris zorg ik samen met de rest van de bestuursleden ervoor dat deze mooie club goed blijft draaien. Daarnaast zit ik voor de inwoners van onze gemeente in de commissie omgeving. Hierbij stel ik kritische vragen op beleidstukken voor de raad. En breng ik dingen in die spelen onder de gemeenschap. Heb je ergens hulp bij nodig of een vraag stel het mij gerust. App of bel me op 0620648007. In het blok hieronder zal ik met enige regelmaat publiceren waar ik mee bezig ben voor jou! Volgorde is van nieuw naar oud.

Laatste nieuws als eerst!

Oktober 2022

Deze avond gaat het over project Roosteren. Presentatie ziet er goed uit en heb hierover de volgende vraag gesteld dat als ze verkeers-remmende maatregelen nemen goed moet worden gekeken dat deze maatregelen geen negatieve gevolgen heeft voor andere straten, bekende waterbed effect. Natuurlijk zal je altijd krijgen dat bestuurders andere wegen gaan zoeken en dat het daar dan drukker wordt maar ze zullen goed naar de plannen kijken. Ook de brug naar Maaseik is slecht en zal naar alle waarschijnlijkheid in de komende jaren ergens vernieuwd moeten worden. Hierbij heb ik de opmerking geplaats dat we voor moeten waken dat projecten zoals weg onderhoud Roosteren/ verbreding A2/ brug Maaseik niet tegelijk gaan plaatsvinden om grote verkeersbelemmeringen te voorkomen.

Bij de rondvraag heb ik gewezen op vrachtverkeer door kernen heen op plaatsen waar het niet mag, onwenselijk is of zelfs gevaarlijk. Hierop zal goed naar gekeken worden en voor iedereen die hierover een klacht of een melding van wilt maken kan deze het beste doen via de FIXI-app.

Daarnaast heb ik aandacht gevraagd over het honden beleid en specifiek over losloop gebieden. Daar heeft de betreffende wedhouder op geantwoord dat op einde van het jaar 2022 een evaluatie zal plaatsvinden en dat de inbreng van hondenbezitters hierin mee genomen zal worden.

September 2022

Op 12 september ben ik weer terug als commissie lid, nu zit ik bij de commissie omgeving. Heb er veel zin in en doe mijn uiterste best.

Als eerste punt staat een presentatie van EG groep op voor de ontwikkeling op Het Vonderen. Hier is de planning om een stuk grond, dat ligt tussen de A2 en A73 te ontwikkelen. Hier zou een groot tankstation komen en een aantal eetgelegenheden. Hierbij heb ik hun een idee geopperd om niet allen zonnepanelen te plaatsen maar ook te kijken of niet hemelwater wat valt in dat gebied te gebruiken om toilet mee door te spoelen. Dit zou meegenomen worden in volgend overleg. Daarnaast heb ik gevraagd of ze van plan waren om in de omgeving borden te plaatsen om mensen naar dit gebied te lokken. Dit is toegezegd dat dat niet de bedoeling is, en als er al reclame gemaakt zou moeten worden dan zal dit op reclame zuilen plaatsvinden die nu al in het gebied staan.

Einde