4. Pierre Wagemans

Pierre Wagemans
Pierre Wagemans


Na vele jaren eindelijk in de raad, dat zijn en waren altijd mijn ambities. Ik heb mij in 2008 bij DES gemeld, de partij was toen in de oppositie en plotsklaps in 2018 was DES in de coalitie. Dat was een grote verandering en effe wennen. Je gaat samen met de andere partijen het collegeakkoord inhoudelijk vorm geven om de benoemde  punten gedurende de raadsperiode uit te gaan voeren. DES heeft ook een aantal punten ingebracht, sommige onderwerpen zijn uitgevoerd of nog in uitvoering en enkele zijn wel opgepakt maar moeten gerealiseerd worden in de volgende raadsperiode 2022-2026.
Voor mij moet daar wat aan verandert worden. Het coalitieakkoord wordt weliswaar op hoofdlijnen beschreven, maar geeft dan het College te veel ruimte om de doelen die gesteld zijn, in te vullen. Van mij mogen de onderwerpen wat concreter beschreven worden en ze moeten ook uitvoerbaar zijn in één raadsperiode of van te voren aangeven dat het wat langer duurt. Nu bepaalt het College wat wanneer uitgevoerd wordt. De raad moet daar ook een vinger in de pap hebben, vind ik en zou dat graag veranderen.
 
Commissies
In de eerste bijeenkomst van de coalitiepartijen worden afspraken gemaakt hoe de diverse commissies gevormd gaan worden en hoe de bemensing wordt.
Ik ben gelijk gevraagd voor verschillende commissies. Zelf heb ik een brede achtergrond vanuit het bedrijfsleven. Technische, financiële en leidinggevende zaken zijn voor mij gesneden koek. Met als gevolg dat ik in 2018 ging deelnemen als lid van de commissie “Grip op Samenwerking” met 7 verschillende gemeenten over Gemeenschappelijke Regelingen, lid van de commissie “Audit Financiën” (overleg met de Externe Accountant), lid van de commissie “Duurzaamheid” (energietransitie en warmtetransitie)  en als voorzitter van de commissie “Algemene Zaken”.
Veel zaken gaan mij in de tijd gezien te langzaam. Jan Cremers heeft mij er vaak op gewezen dat ik geduld moet hebben. Ik ben namelijk gewend om snel goed overwogen besluiten te nemen en oplossingen te zoeken.
Overigens was en is deelname in de diverse commissies best leuk om te doen. Veel leeswerk uiteraard en dat kan niet anders wil men inhoudelijk bij de tijd zijn.
 
De Raad
Het raadswerk kost inhoudelijk gezien veel tijd, tenminste als je het goed wil doen. Het valt mij op dat een veelvoud van regelingen en wetten door “Den Haag” bij de gemeenten gedropt worden. Vaak complex omschreven omdat men zich wil indekken tegen procedures die de burgers aanspannen. Dat werkt natuurlijk vertragend en is niet gewenst. Een voorbeeld is de Omgevingswet die nu al weer uitgesteld is.
Het digitale tijdperk is ingevoerd en wordt in de gemeente verder uitgewerkt. De vraag die dan bij mij rijst is of de inwoners dit wel kunnen bijbenen en zie dan ook dat inwoners om hulp gaan vragen, ook bij mij.
En dat is waarom je in de raad zit, de inwoners helpen waar mogelijk of tenminste de weg wijzen waar men de gewenste informatie kan halen. In de 4 jaren raadslidmaatschap heb ik veel inwoners individueel kunnen helpen. Of het nu om afval gaat, Wmo, Woz enz. Men heeft kennis vergaard in de vele overleggen en de stukken die je doorneemt.
Voor DES heb ik in de raad vaak het woord mogen doen, vooral de Algemene Beschouwingen waar men wensen kenbaar kan maken. Dat vind ik het belangrijkste moment van het jaar om iets te bereiken.
 
Tenslotte zou ik er nog graag één periode aan willen plakken en natuurlijk hoop ik dat het gaat lukken, de ambities zijn er.
Een jongere generatie is opgestaan en heeft nu begin 2022 naar de verkiezingen toe DES een nieuwe frisse “look” aangemeten. En zij zullen op enig moment het stokje gaan overnemen.
 
Pierre Wagemans