Bestuur

Het partijbestuur van DES bestaat op dit moment uit 3 leden, de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Voorzitter – Hugues von Schwartzenberg

Secretaris – Pierre Wagemans

Penningmeester – Joep Jeurissen

Ondersteuning van de partij in de vorm van een financiële bijdrage is altijd van harte welkom. Bijdragen zullen worden aangewend voor het voeren van onze verkiezingscampagne. Donaties kunnen worden gedaan via onze rekening bij de Rabobank op nummer NL10RABO0136817017 ten name van Democraten Echt-Susteren.