Blog

Democraten Echt-Susteren: De politieke partij die er staat voor de inwoners van Echt-Susteren

jan cremers

Raadsconferentie Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar 2 juli 2020

Raadsconferentie Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar 2 juli 2020. Gemeentehuis Echt-Susteren.  Op 2 juli j.l. kreeg de Raad de gelegenheid om vragen te stellen over de Gebiedsontwikkelingen rondom VDL-Nedcar in Born. Zowel bestuursleden van de Provincie als van VDL-Nedcar waren aanwezig om de vragen te beantwoorden. In de krant is hier ook aandacht aan besteed en zijn…
Lees meer

Joep Verberkt

even voorstellen….Joep Verberkt

Even voorstellen…   Ik ben Joep Verberkt (1987) geboren en getogen in Susteren. In 2014 werd ik door de fractie Meeuws en Masthoff gevraagd om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.  Het resultaat van toen viel mij niet tegen maar helaas was het te weinig om deel te nemen in de gemeenteraad. Door het plotselinge…
Lees meer

marian bruijsten

Energiebesparende maatregelen huiseigenaren

Het Rijk heeft extra financiële middelen vrijgemaakt om huiseigenaren voor te lichten en te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. De gemeente Echt Susteren maakt gebruik van deze Regeling Reductie Energiegebruik. De Energie Coöperatie Echt Susteren Energie (ESE)heeft van de gemeente voor de uitvoering  een subsidie ontvangen .   Huiseigenaren uit de gemeente Echt Susteren…
Lees meer

Jan Cremers

Jan Cremers: even geen politiek

Beste inwoners en sympathisanten van DEMOCRATEN ECHT SUSTEREN.  Het wordt weer eens tijd dat u iets van mij hoort.  In deze zeer moeilijke periode door het coronavirus is het belangrijk om de politiek even op een andere bladzijde te zetten.  Nu is het belangrijker om meer naar onze medemensen om ons heen te kijken. We moeten…
Lees meer

marian bruijsten

Video: maatregelen en stand van zaken over de bestrijding van het Coronavirus

Inwoners van Echt-Susteren moeten zo veel mogelijk thuis blijven om het coronavirus te bestrijden. Maar hoe kun je mensen het beste op de hoogte houden van de zaken die in Echt-Susteren gebeuren als niemand echt bij elkaar kan komen? Nou gewoon; je video-belt elkaar via Skype en neemt dat op! Kijk naar onze wethouder en…
Lees meer