Facebook berichten

Democraten Echt-Susteren: De politieke partij die er staat voor de inwoners van Echt-Susteren

Facebook

2 maanden geleden

Democraten Echt-Susteren

Vorig jaar is de pilot Smakelijk Leren van start gegaan in Susteren. Dit is de gemeente en provincie zo goed bevallen dat de KinderKookSchool een eigen plekje heeft gekregen. 1 juli was het een feestje: de verbouwing van de Macintosh Loods bij de Harmoniezaal in Susteren is gestart! In september worden de eerste scholen en klassen verwacht voor de smakelijk leren lessen!Het afgelopen jaar hebben kinderen van basisschool de Springdonk meegedaan aan een pilot koken voor kinderen. De pilot ‘smakelijk leren’ was een groot succes waardoor de kinderKOOKschool nu een eigen locatie krijgt in de oude Macintosh Loods bij de Harmoniezaal in Susteren. Met de nieuwe locatie kunnen ook andere scholen meerdere dagdelen per week gebruik maken van de kookschool. ... Lees meerLees minder

5 maanden geleden

Democraten Echt-Susteren

Op woensdag 8 mei om 19.30 uur komt het onderwerp ondermijning aan bod in de vorm van een raadsconferentie in de raadzaal van het gemeentehuis. Gastspreker de heer Tops (coauteur van het boek 'De Achterkant van Nederland') spreekt over zijn onderzoek naar de meervoudige aanpak van ondermijning. Het RIEC is aanwezig om de vertaalslag te maken van het onderzoek van de heer Tops naar de lokale aanpak in Echt-Susteren. U bent van harte welkom om op de tribune deze bijeenkomst bij te wonen en meer te leren over het onderwerp. Ondermijning is namelijk geen ver-van-mijn-bed-show. ... Lees meerLees minder

5 maanden geleden

Democraten Echt-Susteren

Op dit moment blijkt dat in Echt-Susteren het merendeel van het restafval bestaat uit recyclebare afvalstromen. Hierdoor wordt onnodig veel recyclebaar afval verbrand. Dit wordt te duur, want de kosten voor het verbranden van afval worden ieder jaar door het Rijk verhoogd. Uiteindelijk zullen deze steeds hogere kosten moeten worden doorberekend aan de burger via de afvalstoffenheffing. Om deze verhoging te voorkomen, moet het herbruikbare afval uit het restafval. Dit is slechts haalbaar als we met zijn allen ervoor zorgen dat glas, textiel, GFT-afval, papier, blik, plastic en drankkarton niet meer in de grijze container terecht komen, maar apart worden afgevoerd. Afval scheiden wordt dus de komende jaren het motto en het nieuwe afvalinzamelsysteem speelt hierbij een belangrijke rol. Kijk hier voor meer informatie over het nieuwe afvalinzamelsysteem dat in 2020 wordt ingevoerd: https://www.echt-susteren.nl/waarom-een-nieuw-afvalinzamelsysteem Wist u dat van de 203 kilo opgehaald afval (per inwoner) slechts 35 kilo daadwerkelijk restafval is? Ruim 92 kilo van de 203 kilo hoort eigenlijk in de GFT-bak, 12 kilo bij het oud papier voor de lokale verenigingen en 20 kilo kan in de PMD-zakken. ... Lees meerLees minder

5 maanden geleden

Democraten Echt-Susteren

Waterklaar
Subsidie krijgen om je tuin Waterklaar te maken? Koppel je regenpijp af van het riool. Kijk vandaag op www.waterklaar.nl dan maak je ook nog kans op een leuke prijs.
... Lees meerLees minder

5 maanden geleden

Democraten Echt-Susteren

Naar verwachting gaan we volgende week beginnen met de bestrijding van de eikenprocessierups. De bestrijdingsronde duurt ongeveer twee weken. De inzet van het spuitkanon binnen de bebouwde kom wordt voornamelijk overdag toegepast en kan voor enige geluidshinder zorgen. Hiervoor vragen wij uw begrip. https://www.echt-susteren.nl/start-bestrijding-eikenprocessierups ... Lees meerLees minder

Laad meer