Coalitievoorzitter: Jan Cremers

Hallo beste inwoners van onze mooie gemeente Echt-Susteren.

Als lijsttrekker van Democraten Echt-Susteren, coalitievoorzitter en nestor van de huidige gemeenteraad, wil ik u op onze nieuwe website regelmatig informeren over wat er zoal speelt in onze gemeente.

Ik zit nu 28 jaar in de gemeenteraad en al vanaf het begin verbaas ik mij over het duidelijke verschil tussen de coalitie en de oppositie in de raad. Volgens mij zijn toch álle raadsleden gekozen als vertegenwoordigers van onze inwoners. Maar door de jaren heen zie ik dat er toch een verschil bestaat, dat vaak niet zo zeer over de inhoud gaat maar veel meer over de politieke verhoudingen. Mijn mening is, dat we sámen moeten kijken welke aanpassingen er in welke kernen nodig zijn.

Jan Cremers

Democraten Echt-Susteren heeft vele jaren oppositie gevoerd. Dat maakt het wat lastiger om dingen te bereiken, maar toch. Als we over een periode van meerdere jaren terug kijken, dan zijn toch heel wat voorstellen gerealiseerd die in eerste instantie door de Democraten Susteren en later de Democraten Echt-Susteren werden gedaan. Onze oud-raadsleden George Montforts, Elly Janssen en Peet Rustenburg waren bijvoorbeeld al vroeg voorstanders van een planmatige aanpak van onderwerpen als de verlichting, onderhoud van de riolering of van wegen en van openbaar groen.

Ook werd en wordt er door de Democraten Echt-Susteren vaak de zere vinger gelegd op onderwerpen die naar onze mening niet goed zijn voor onze gemeenschap. Wij doen dat door veel te luisteren naar onze inwoners.

Als Democraten Echt-Susteren hebben we ons dit jaar aangesloten bij de coalitie en ikzelf mag hierin de rol van voorzitter vervullen. Deze coalitie pakt gezamenlijk de draad op om de afgesproken dingen te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en het ambtelijke apparaat betrekken de inwoners meer bij het realiseren van aanpassingen en veranderingen in hun kernen. Verenigingen en vrijwilligers staan bij ons hoog in het vaandel en worden gewaardeerd voor hun activiteiten. Ook zijn er werkgroepen gevormd om te onderzoeken hoe de inwoners meer geholpen kunnen worden in uiteenlopende zaken zoals de armoedebestrijding, de veiligheid, opruimen van afval of opwekken van energie.

Ik zou nog veel meer kunnen vertellen over de wijze waarop ikzelf als raadslid voor u klaar wil staan als uw vertegenwoordiger in onze gemeente. Ik nodig u graag uit om contact met me op te nemen via 06-55204256.

Jan Cremers