Pierre Wagemans

Beste mensen van onze gemeente Echt-Susteren in het smalste stukje Nederland.

Sinds 25 april 2018 maak ik, Pierre Wagemans, namens Democraten Echt-Susteren (DES) deel uit van de gemeenteraad in de gemeente Echt-Susteren.

Het raadslidmaatschap heb ik altijd al geambieerd.

Pierre Wagemans, raadslid DES

Al zoekende naar een politieke partij die het beste bij mij en de burgers van de gemeente Echt-Susteren past, ben ik uitgekomen bij DES. Iedereen kan zijn of haar mening geven tijdens de fractie bijeenkomsten.

DES doet nu voor het eerst mee in de coalitie en omdat DES een wethouder in de persoon van Marian Bruijsten-Van De Berg mocht leveren, ben ik als gemeenteraadslid benoemd op 25 april 2018. Nog maar kort gezien de tijd maar zeer gedreven om ervaring op te doen en dit uit te dragen. Coalitievoorzitter Jan Cremers maant mij wel eens: “Pierre rustig aan, dit is geen bedrijf”.

Oppositie voeren is voor een aantal raadsperioden leuk, men leert er veel van, echter voorstellen doen in een coalitie werkt even anders. In de huidige coalitie loopt nu alles gesmeerd, de sfeer is goed en dat betekent ook dat iedereen  er zin in heeft en dat heeft effect op een positieve samenwerking.

Buiten het raadslidmaatschap ben ik:

  • Voorzitter van de raadscommissie Algemene Zaken.
  • lid van de accountantscommissie.
  • lid van de Regiegroep Grip op Samenwerking voor 7 samenwerkende gemeenten die gemeenschappelijke regelingen hebben.
  • lid van de raadswerkgroep Duurzaamheid die vooral te maken heeft met de Energietransitie.

Alles bij elkaar genoeg werk waar ik mij volledig voor wil inzetten, uiteraard met steun van het thuisfront. Wij als DES-ers doen het tenslotte voor onze inwoners.

Voor de verkiezingen 2018 heeft DES een aantal items en speerpunten benoemd die wij gerealiseerd wensen te zien in de huidige raadsperiode. Een aantal speerpunten zijn inmiddels uitgevoerd, zijn in uitvoering of toegezegd door het College van B & W. De maatschappij verandert razendsnel en er komt veel op de inwoners af. Onder andere de energietransitie en de afvalproblematiek gaan veel van ons vergen.

Ik sta open voor vragen van onze inwoners. Zo nodig sluis ik de vragen door binnen DES. Tijdens de jaren dat ik lid ben van DES heb ik al veel inwoners van onze gemeente kunnen helpen..

Als burger en als raadslid ben ik aanspreekbaar, sta ik open voor uw vragen en de wil is aanwezig om daar een invulling aan te geven. U kunt contact met mij opnemen op 06-46962367.

 

Tot ziens en bedankt.

Pierre Wagemans