Armoede en schulden

Wethouder Marian Bruijsten schrijft regelmatig stukjes over verschillende onderwerpen die binnen haar portefeuille vallen.

Vandaag het eerste stuk over het armoedebeleid:


Armoede en schulden

In de dagelijkse praktijk van het sociaal domein zijn armoede en schulden prominent aanwezig. Sociale wijkteams constateren dat een groot deel van de mensen die ondersteuning zoeken financiële  problemen hebben. Steeds meer huishoudens kampen met betalingsachterstanden.

De uitvoering en invulling van het armoedebeleid is sinds de decentralisaties voor een groot deel de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hierbij wordt van de gemeenten verwacht dat zij integraal werken en burgers zo veel mogelijk ondersteunen bij hun maatschappelijke participatie. Dat vraagt om inzet op preventie, nieuwe samenwerkingsverbanden, en nieuwe oplossingen.

In het kader van het nieuw te ontwikkelen minima-armoedebeleid wil de gemeente Echt-Susteren het komende half jaar vier gesprekstafels rondom het thema armoede gaan organiseren.
Het doel van deze 4 gesprekstafels is om met ervaringsdeskundigen, professionals, participatieplatform en leden van de raadswerkgroep armoede in gesprek te gaan over een aantal thema’s rondom armoede.
We gaan dieper in op de dagelijkse praktijk en willen ophalen waar er kansen liggen en welke belemmeringen er zijn. De gesprekstafels worden op locatie georganiseerd.

De input die uit deze bijeenkomsten komt wordt benut voor de ontwikkeling van nieuw minimabeleid/armoedebeleid dat in december 2019 wordt voorgelegd aan de Raad.