VDL Ned-Car, update

Jan Cremers

Beste leden, sympathisanten en belangstellende inwoners van Echt-Susteren,

Enkele weken geleden heb ik u geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom VDL Ned-car. Toen heb
ik reeds aangegeven dat eerst de resultaten afgewacht moeten worden van de gesprekken tussen
Gemeente en Provincie alvorens hoog van de toren te blazen , wat door verschillende partijen in de
betreffende raadsconferentie, wel werd gedaan.
Een ding moeten we niet vergeten , dat bijna alle ontwikkelingen rondom VDL-Ned-car op Sittards
grondgebied gaan plaatsvinden. Als we op een goede en nette manier als beide gemeenten samen
met de Provincie met elkaar omgaan, dan is er waarschijnlijk meer compensatie geld te verwachten
voor onze inwoners en met name voor de inwoners van Nieuwstadt. En dat blijkt ook wel. We praten
over de wettelijke compensatie én de € 300.000,– bovenwettelijke compensatie uit het
Leefbaarheidsfonds. Dit bedrag staat geheel ter beschikking van de gemeente Echt-Susteren.

Enkele bestemmingen uit de bovenwettelijke compensatie:
• Er wordt ruim in natuur geïnvesteerd met nieuwe aanplant van ca. 10 ha. Langs de N 276 en
de uitbreiding van het zogenaamde IPS-terrein ( de driehoek genoemd ) wordt over de
nodige beplanting worden onderhandeld . Met moet denken aan een soort bos. Ook is
gesproken op andere plekken natuurcompensatie te leveren.
• Er wordt gesproken over een bedrag van € 1.600.000,– voor het terugdringen van
geluidsoverlast rondom de genoemde woningen.
• Voor het aanpassen van diverse straten wordt ongeveer €700.000,– opgenomen.
• Op het Ned-car terrein zelf worden de nodige maatregelen genomen om het geluid en de
horizonvervuiling ( verlichting) te verminderen, hetgeen ook opgenomen is in de
omgevingsvergunning.
• Hoge prioriteit heeft de verkeerssituatie rondom de Gemeente Echt-Susteren, waarvan met
name Nieuwstadt naar het noorden en het zuiden toe nu al dagelijks grote problemen
ondervindt.
Diverse instanties zoals de gezamenlijke Buurten Nieuwstadt , de Dorpsraad Susteren en de
betrokken bewoners hebben nog een aanvullende zienswijze ingediend. De gemeenteraad Echt-
Susteren zal overwegen om na de volgende coalitiebespreking ook een zienswijze in te dienen.

Tot slot wil ik benadrukken dat wij , als DES, alle ontwikkelingen en uitbreidingen rondom VDL Ned-
car zien als noodzakelijk voor de werkgelegenheid in Echt-Susteren , maar vooral ook met behoud
van de leefbaarheid van onze mooie kern Nieuwstadt !
Mocht u nog meer informatie willen over dit onderwerp, dan bel mij gerust en ik zal u te woord
staan.
06-55204256

Groeten,

Jan Cremers, fractievoorzitter Democraten Echt-Susteren