Armoedebeleid, hondenpoep en multifunctionele ruimte Susteren

Jan Cremers

Zoals afgesproken in mijn vorig verhaal zou ik u herhaaldelijk op de hoogte houden van hetgeen er zoal speelt in onze gemeente.

Onze wethouder heeft o.a. het armoedebeleid onder haar hoede. Wij als DES vinden het belangrijk om heel helder te maken in welke situaties we het hebben over armoede. Wanneer we armoede daadwerkelijk in beeld hebben, moeten we vervolgens afspraken maken om er achter te komen in welke gezinnen armoede heerst, zodat gerichte hulp kan worden aangeboden. Om dit goed in kaart te brengen, zijn we van mening dat het nodig is om met diverse andere instanties samen te werken, te denken valt daarbij aan huisartsen, wijkteams, scholen, jeugdzorg, voedselbanken, particuliere hulporganisaties zoals b.v. “Wish, Gift & Smile”,  etc , etc . Dit natuurlijk met in achtneming van de privacywetgeving.

Ik vind het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners en gezinnen, die in armoede of moeilijke omstandigheden verkeren, goed op de hoogte zijn van de regels en de voorzieningen die bestaan om het leven iets aangenamer te maken. Maar ook de groep die net een minimumloon verdient, mag niet de dupe worden van regels en voorzieningen, waardoor ze alsnog in armoede leven.

 

Dan wil ik ook nog iets zeggen over de overlast van de hondenpoep in de kernen (zoals beloofd in ons verkiezingsprogramma). Als DES blijven wij dit onderwerp in de coalitie naar voren brengen als een van onze speerpunten. Wij willen graag dat wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om hondenuitlaatplaatsen te maken. Vervolgens willen we dat er niet alleen meer plaatsen komen waar onze inwoners hondenzakjes kunnen krijgen om de grote behoefte van de honden in te doen, maar ook dat er meer afvalbakken worden geplaatst waar de zakjes in kunnen worden gedeponeerd.

 

Mede op aandringen van DES en andere partijen is het college de mogelijkheden aan het bekijken om een multifunctionele ruimte te realiseren in de kern Susteren. Dit is namelijk de laatste kern waar een dergelijke voorziening ontbreekt. Wij willen voorkomen dat onze verenigingen op straat komen te staan als er iets gebeurt met de zalen van particuliere uitbaters.  Wij vinden dat de middenstand, de verenigingen en ook de dorpsraad vanaf het begin moeten worden betrokken bij de ontwikkelingen op dit gebied.

 

Als u behoefte heeft om meer te weten over datgene waar DES mee bezig is, dan mag u mij gerust bellen op 06-55204256.

Jan Cremers