Bart Schulpen: Als vrijwilliger al onmisbaar voor de gemeenschap!

Weinig mensen zijn zo maatschappelijk betrokken als Bart. Zo is hij al meer dan 20 jaar vrijwilliger bij het kindervakantiewerk. Lid van de EHBO Vereniging en vrijwilliger bij evenementen als EHBO’er en verkeersregelaar. In de bewonerscommissie van het Centrumplan Susteren en in het bestuur van buurtvereniging “Buurt Feurth”. En tot slot neemt hij, als afgevaardigde van DES, zitting in de gemeentelijke commissie Maatschappij.

DES & Commissie maatschappij

Sinds begin 2014 is Bart lid van DES. Na de verkiezingen heeft hij bijna geen vergadering gemist en is hij als ondersteuning van de raadsleden bijna onmisbaar geworden.

Binnen de commissie maatschappij controleert hij stukken voor de raad. Deze stukken bevatten bijvoorbeeld informatie & aanbevelingen voor maatschappelijke kwesties. Hierbij is het belangrijk dat je het standpunten van DES kunt overdragen, kritische vragen durft te stellen en ideeën kunt aandragen voor verbeteringen.

Na jaren fractieondersteuning heeft Bart dan ook zeker de ambitie om raadslid te worden. Het liefst al na de komende verkiezingen, zodat hij zich nog sterker kan maken voor de punten die hij belangrijk vindt.

Verbeteringen

Vanuit al zijn functies ziet Bart veel dingen die goed gaan in de gemeente. Maar ook een hoop die veel beter kunnen of zelfs de verkeerde kant opgaan. Zo ziet hij dat veel instanties slecht bereikbaar zijn voor de burger. Hierbij is digitaliseren zeker een oplossing maar hier moet niet in doorgedraafd worden, het is zeker niet de enige oplossing!

De drijfveer achter zijn energie is zijn doel om de gemeenschap, waar het nodig is, leefbaarder te maken en leefbaar te houden waar het goed is. Op lokaal niveau wil Bart er dus echt staan voor de maatschappij. Hierbij legt hij de nadruk op (buurt)verenigingen en jeugd & welzijn. Zonder dat hij het grotere plaatje uit het oog verliest.

Zo ziet hij dat er veel beslissingen genomen worden die niet goed uitpakken en er maatschappelijke problemen zijn die onderbelicht, of in de doofpot worden gestopt. Hij ziet het dan ook als een belangrijke taak deze problemen voor het voetlicht te brengen.