Even voorstellen: Debby Gubbels – commissie maatschappij

Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is Debby Gubbels en ik ben sinds 2019 lid van de commissie Maatschappij bij DES. Het was Jan Cremers die mij ertoe heeft bewogen om op een hele nieuwe manier actief betrokken te zijn bij de maatschappij waar we allemaal deel van uitmaken.

Ik ben zelf opgegroeid in Roosteren. Een meisje uit een dorp waar iedereen elkaar kent, waar de sociale controle groot was, maar ook de onderlinge betrokkenheid. Ik heb dat zelf altijd als erg prettig ervaren.

Deze sociale achtergrond heeft mij er ook toe gedreven om later in de sociale sector te gaan werken. Nadat ik mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening had afgerond, ben ik gaan werken als activiteitenbegeleider in de gehandicaptensector, als groepsbegeleider in de psychiatrie en uiteindelijk als Straathoekwerker (ambulant jongerenwerker) in Heerlen. Ik heb hier mogen werken met jongeren, families uit achterstandswijken, de betrokken buurtbewoners en ambtenaren. Ik ben vervolgens gaan werken in de Maatschappelijke opvang in Roermond, als groepswerker en individueel begeleider van dak- en thuislozen en verslaafden.

 

Klik hier om het hele bericht te lezen