Processie rups

bron: wikipedia

Afgelopen week in de raadsvergadering hebben wij als DES de volgende vragen aan het college gesteld, daarbij zijn de volgende toezeggingen gedaan. Er zal gekeken worden naar een biologische bestrijding tegen de overlast van de processie rups, waardoor andere diersoorten niet in gevaar komen. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om meerdere nestkastjes te hangen voor de koolmees dit is de natuurlijke vijand van de rups. De overlast van de hondenpoep wordt opnieuw bekeken. Gedacht wordt aan meer uitlaat plaatsen en meer vuilnisbakken. Verdere informatie volgt.