Subsidieregister Gemeente Echt-Susteren

marian bruijsten

Zoals beloofd zou Wethouder Marian Bruijsten ons op de hoogte houden van verschillende zaken die binnen de gemeente Echt-Susteren spelen. Ook onderstaand stuk over het subsidieregister is door haar ingebracht.

Subsidieregister

Met het openbaar subsidieregister verbetert Echt-Susteren de transparantie over de subsidies die de gemeente verstrekt. Het register bevat alle door de gemeente Echt-Susteren behandelde subsidieaanvragen vanaf 1 januari 2019 die zijn verwerkt in het gemeentelijke subsidiebeheersysteem.

De gemeente publiceert vanaf april 2019 elk kwartaal (in april, juli en oktober en januari) een subsidieregister. Dit register bestaat uit een overzicht van subsidies die door de gemeente zijn verstrekt. In de kolommen leest u: de naam van het project, de naam van de organisatie/aanvrager, de datum van de verlening, het verstrekte bedrag en de naam van de subsidieregeling waaronder de subsidie is verstrekt.
In het register zijn persoonsgegevens vervangen door ‘natuurlijk persoon’. Dit in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens.
Het Subsidieregister is hier te vinden.